Jak provést vrácení nebo výměnu zboží

Zboží můžete vrátit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení. Abychom zásilku přijmuli zpět, je nutné, aby bylo zboží nepoužité, nepoškozené, s visačkami a ideálně také v originálním obalu. U oblečků a pelíšků i bez chlupů.

Zboží k vrácení nebo výměně můžete zaslat na adresu:

PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. nám. ČSČK 496 679 72 Kunštát na Moravě Tel.: 602 221 135 (balík poslat jako „BALÍK NA POŠTU", případně do „BALÍKOVNY“ na uvedenou adresu)

Ke zboží je potřeba přiložit vyplněný Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží.

Peníze Vám vrátíme na uvedený účet do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.

Od kupní smlouvy nelze odstoupit v těchto případech (dle občanského zákoníku):

· pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího

· u zboží, které podléhá rychlé zkáze

· u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

· u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Zboží zaslané na výměnu musí být:

· zaslané ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pozdější výměny nebudou akceptovány)

· zcela nepoškozené, čisté a kompletní

· v původním obalu / s originální visačkou

· pokud bude zboží k výměně poškozené, ponese známky opotřebení nebo nebude vráceno v prodejním obalu či s originální visačkou, nemusí být přijato nebo se dohodneme na snížení jeho hodnoty

V případě, že se cena vyměněných produktů liší, bude vám doplatek naúčtován. V případě přeplatku (vyměňujete za levnější zboží) se Vám ozveme a navrhneme kompenzaci formou zboží v hodnotě přeplatku.

Vyměněné zboží vám bude zasláno s naúčtováním poštovného.

Jak reklamovat zakoupené zboží?

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu +420 602 221 135, nebo emailem na spokojeny-mazlicek@email.cz (je třeba uvést Vaše jméno, číslo daňového dokladu - faktury a název reklamovaného zboží). Dohodneme s Vámi další postup.

· Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

· Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve 24měsíční lhůtě, nevztahuje se na zboží, které má uvedeno minimální datum trvanlivosti nebo je prodáno za sníženou cenu z důvodu předem oznámené vady, se kterou ho spotřebitel vědomě zakoupil.

· K reklamaci není možné zasílat zboží bez kupního dokladu (faktura).

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

· je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

· jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

· vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

· je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

· vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Jak postupovat při reklamaci

Vyplňte "Formulář pro uplatnění reklamace" a reklamované zboží nám spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem zašlete na adresu:

Zboží k reklamaci zašlete na adresu:

PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. nám. ČSČK 496 679 72 Kunštát na Moravě Tel.: 602 221 135 (balík poslat jako „BALÍK NA POŠTU", případně do „BALÍKOVNY“ na uvedenou adresu)

Peníze Vám vrátíme na uvedený účet do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.

My vám do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží potvrdíme, zda jsme zboží do reklamace přijali.

Do 14 dnů od přijetí zboží k reklamaci se vyjádříme k posouzení reklamace a navrhneme způsob řešení s ohledem na vámi vybraný způsob řešení, který zaškrtnete ve formuláři.

Lhůta na vyřešení reklamace je opět 14 dní nebo dle dohody (např. u řešení opravou).